Any 1975

28 de setembre del 1975 . En aquesta data es reuniren a la sala d'actes de l'Ajuntament una cinquantena de persones per constituir un grup sardanista depenent de la "Delegación Local de la Juventud" , per poder fer ballades de sardanes de forma legalitzada.

Els assistents, vàren recolzar la iniciativa i es va procedir a l'elecció d'una Junta directiva formada per:

President, Joan Plans Balasch.

Vicepresident, Eduard Valls Gener.

Secretària, Mercè Valls Teixidò.

Tresorera, Carme Valls Noè.

Vocals, Feliu Viñals Cortes i Carles Bonamusa Terricabres.

segueix

Com a membres honorífics de la Junta es va nomenar a Mossén Raimon Canalies, rector de l'esglèsia parroquial de Cabrera de Mar i Miquel Maynou Piñana delegat de cultura i esports.

Es van crear quotes de 25, 50, 75 i 100 pessetes mensuals per tal de poder fer front a les despeses de l'Agrupació Sardanista de Cabrera de Mar..


© Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar